SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Nhật Yuki Sepre 24 được thành lập theo pháp luật Việt Nam, quản lý điều hành bởi Ban Lãnh đạo người Nhật Bản và Việt Nam, những người am hiểu về dịch vụ bảo vệ và các lĩnh vực liên quan.

Xem thêm

DỊCH VỤ

BẰNG KHEN

THƯ CẢM ƠN TỪ KHÁCH HÀNG