DỊCH VỤ BẢO VỆ VẬN CHUYỂN

Ngày nay việc áp tải tiền hoặc hàng hóa có giá trị chủ yếu di chuyển từ ngân hàng tới địa điểm cố định và ngược lại diễn ra thường xuyên và rất cần một lực lượng áp tải chuyên nghiệp để tránh những rủi ro không đáng có. Yuki là đơn vị được nhiều ngân hàng, cá nhân lựa chọn hỗ trợ trong việc đảm bảo an toàn cho tài sản, hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

error: Content is protected !!