Chế độ giờ làm việc của nhân viên bảo vệ trường học

Tính chất công việc bảo vệ khá phức tạp về cả giờ giấc và hoạt động. Đối với nhân viên dịch vụ bảo vệ trường học, việc đảm bảo an toàn về tính mạng con người, tài sản của trường vào cả đêm và ngày đều cần được thực hiện nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ sẽ có sự phân công, thời gian nghỉ, hưởng chế độ sau đây:

Nhân viên bảo vệ trường học không phải trực 24/24

Khi nhận nhiệm vụ, nhân viên bảo vệ trường học cần đọc kỹ bản hợp đồng giữa công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ với nhà trường để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Có một số trường hợp, phía lãnh đạo nhà trường bắt nhân viên bảo vệ trực 24/24 để đảm bảo an toàn cả ngày lẫn đêm. Nhưng hầu hết, các đơn vị đại diện cung cấp dịch vụ bảo vệ không đồng ý cách làm này.

Nhân viên bảo vệ trường học không phải làm việc 24/24

Nhân viên bảo vệ không thể thực hiện thời gian làm theo giờ hành chính vào ban ngày, nhưng phải có người luân phiên thay ca ngày hoặc đêm để người lao động có thể nghỉ ngơi đảm bảo thực hiện tốt công việc.

Nhân viên dịch vụ bảo vệ trường học được nhận thêm lương ngoài giờ làm quy định

Tại Khoản 2, Điều 12 của Luật viên chức quy định về quyền lợi về lương và một số quyền lợi khác. Nhân viên bảo vệ được hưởng tiền làm thêm ngoài giờ giấc quy định, tiền làm ca đêm, các chi phí công tác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa nhà trường với bên cung cấp dịch vụ bảo vệ trường học.

Nhân viên dịch vụ bảo vệ trường học cần hiểu rõ quy định về quyền lợi

Nhân viên bảo vệ trường học được nghỉ ngơi theo những quy định sau:

  • Nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.
  • Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.
  • Nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Mọi người lao động đều có quyền lợi về giờ giấc làm việc và quy định về lương. Nhân viên dịch vụ bảo vệ trường học cũng cần tìm hiểu về luật hoặc đọc thông tin trong hợp đồng giữa nhà trường và công ty bảo vệ chủ quản để đảm bảo công việc, vừa nhận được lợi ích hợp lý.

error: Content is protected !!