Diễn Tập PCCC Tại Crescent Mall- Quận 7

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, đội bảo vệ chuyên nghiệp Yuki Sepre 24 phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm Thương mại (TTTM) Crescent Mall và công an Quận 7 thực hiện diễn tập phòng cháy và chữa cháy theo định kỳ cứ mỗi 06 tháng một lần. Đây là một trong những công việc được thực hiện theo định kỳ của lực lượng bảo vệ Yuki Sepre 24 tại TTTM Crescent Mall nói riêng và của tất cả nhân viên bảo vệ của công ty Yuki Sepre 24 tại tất cả các mục tiêu khác nói chung để duy trì tính sẵn sàng, chuyên nghiệp và thuần thục trong việc sử dụng các công cụ, phương tiện ứng phó với các sự cố xảy ra (nếu có).

Diễn Tập PCCC Tại Crescent Mall- Quận 7
Diễn Tập PCCC Tại Crescent Mall- Quận 7
error: Content is protected !!