Những quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản và giấy tờ quan trọng

 Ngày 06/01/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 01/2014/TT-NHNN. Thông tư quy định về việc giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. Dịch vụ bảo vệ vận chuyển cần lưu ý những quy định này trong lúc thực hiện nhiệm vụ để tránh sai phạm không đáng có.

Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. Nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng được sử dụng mẫu giấy niêm phong tiền của tổ chức đó sau khi đã thống nhất mẫu giấy niêm phong với Ngân hàng Nhà nước. Dịch vụ bảo vệ vận chuyển khi nhận yêu cầu từ khách hàng nên biết về các mẫu niêm phong này, tránh trường hợp bị đánh tráo hoặc thay thế.

 Hàng hoá phải được niêm phong

Mỗi chứng từ kế toán thu (hoặc chi) tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá phải lập kèm theo một Bảng kê các loại tiền thu (hoặc chi) hoặc một biên bản giao nhận. Do đó các nhân viên của Công ty bảo vệ khi tham gia vận chuyển cần hiểu về các giấy tờ này.

Thứ ba, giao nhận tiền mặt trong ngành Ngân hàng chỉ được giao theo bó, túi, bao, hộp, thùng. Tiền mặt phải còn nguyên niêm phong. Nếu dịch vụ bảo vệ vận chuyển nhận áp tải tiền cho ngân hàng phải nắm rõ quy định giao tiền này.

Nhà nước ta có quy định về dạng tiền vận chuyển

Để đảm bảo bí mật thông tin vận chuyển: Nếu bạn đang có ý định thuê một dịch vụ bảo vệ vận chuyển, hãy đảm bảo Công ty bảo vệ cung cấp dịch vụ sẽ giữ bí mật thông tin. Những người tổ chức và tham gia vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin về thời gian, hành trình, loại hàng, khối lượng, giá trị, phương tiện vận chuyển, phương tiện bảo quản tài sản theo quy định bảo vệ bí mật Nhà nước.

Mọi thông tin vận chuyển đều phải được giữ bí mật

Người không có nhiệm vụ không được đi cùng trên phương tiện vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá. Điều này có nghĩa là chỉ những bảo vệ được giao nhiệm vụ mới được đi cùng phương tiện vận chuyển.

Chỉ những người có nhiệm vụ mới được tham gia vào quá trình vận chuyển

Một đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ vận chuyển chuyên nghiệp phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN. Thông tư này đã có hiệu lực từ ngày 20/02/2014. Đây cũng là tiêu chí để khách hàng đánh giá sự chuyên nghiệp của Công ty bảo vệ.

 

error: Content is protected !!