CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG – HỐI LỘ CỦA YUKI SEPRE 24

TÓM LƯỢC

 

Tóm lược những nguyên tắc chính:

 

Yuki Sepre 24 tin vào một thị trường tự do đối với việc việc cung cấp dịch vụ của mình, trong một môi trường cạnh tranh tự do và công bằng. Do đó trong toàn bộ hệ thống doanh nghiệpthuộc Yuki Sepre 24, sẽ không có bất kỳ sự khoan nhượng nào đối với bất kỳ hành vi hối lộ, mua chuộc hay những khoản lợi ích không chính đáng khác nếu nó đi ngược với các quy định pháp luật, chính sách này, luật và quy định của địa phương, tiêu chuẩn công nghiệp hay quy tắc đạo đức tại những quốc gia mà chúng tôi hoạt động.

Tóm lược những thay đổi chính từ sự sửa đổi sau cùng:

 

Đây là bản chính sách chống tham nhũng đầu tiên trong Bộ mẫu chính sách mới. Phiên bản của chính sách này dựa trên GPG chương 5.9 phiên bản ngày 05-05-2014.

1. NỀN TẢNG VÀ MỤC ĐÍCH

 

Giá trị và đạo đức của Yuki Sepre 24 (“Bộ quy tắc”) đặt ra những nguyên tắc đối với đạo đức kinh doanh, rằng tất cả các đơn vị, nhân viên và giám đốc (theo chính sách này cùng được gọi là “Các chuyên gia và các công ty của Yuki Sepre 24”) đềubắt buộc phải tuân theo. Bên cạnh những nguyên tắc khác, Bộ quy tắc này còn đặt ra những nguyên tắc chính về cạnh tranh công bằng và chống gian lận, chống hối lộ, chống tham nhũng (bao gồm cả những nguyên tắc về giải trí và quà tặng có thể chấp nhận được), rửa tiền và xung đột lợi ích.

Mục đích của chính sách này là tiếp tục phát triển những nguyên tắc nhằm đảm bảo việc thực hiện phù hợp và có đạo đức liên quan đến những vấn đề chống tham nhũng, vui chơi giải trí và quà tặng cũng như những hình thức xung đột lợi ích nhất định. Chính sách này bổ sung thêm vào các quy định của pháp luật địa phương và có thể áp dụng cho hoạt động kinh doanh của Yuki Sepre 24 trên toàn thế giới. Mọi công ty và chuyên gia của Yuki Sepre 24đương nhiên được yêu cầu phải tuân thủgồm cả pháp luật địa phương, các chuẩn mực và chính sách này.Tuy nhiên, việc vi phạm chính sách này không nhất thiết phải xem là vi phạm pháp luật hoặc quy định của địa phương.

2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHÍNH SÁCH

 

Nguyên tắc chống tham nhũng: không khoan nhượng

 

Yuki Sepre 24 tin vào một thị trường tự do trong việc cung cấp dịch vụ của mình, tin vào một môi trường cạnh tranh tự do và công bằng. Do đó trong hoạt động kinh doanh củaYuki Sepre 24, không có bất kỳ sự khoan nhượng đối với các hành vi hối lộ, mua chuộc hay những khoản lợi ích nào không chính đáng khác đi ngược với quy định của Pháp luật, chính sách này, luật và các quy định của địa phương, tiêu chuẩn ngành hay quy tắc đạo đức tại những quốc gia chúng tôi hoạt động.

Không tuân thủ chính sách này hay pháp luật và quy định của địa phương có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng cho Tập đoàn hay cho chính tất cả các công ty và chuyên gia của Yuki Sepre 24. Vì vậy, việc vi phạm chính sách này và chính sách Pháp luật, sẽ không bao giờ được Yuki Sepre 24 hưởng ứng và việc báo cáo về tất cả các hành độngđó cũng như những đề nghị hoặc những yêu cầu nhằm đáp ứng bất kỳ khoản lợi ích không chính đáng nào đều phải luôn luôn phục vụ vì lợi ích tốt nhất của tập đoàn Yuki Sepre 24.

Để tránh những đề nghị trái pháp luật hoặc vi phạm đạo đức, các công ty và chuyên gia của Yuki Sepre 24nên, vào mọi thời điểm phải có phán đoán tốt và nỗ lực hết sức để tránh những tình huống có thể dẫn đến một cảm giác hoặc thậm chí  làmột sự nghi ngờ về hành vi tham nhũng.

Luật chống tham nhũng của một số quốc gia có phạm vi áp dụng vượt ra ngoài lãnh thổ, nghĩa là nó cũng được áp dụng cho những hành vi xảy ra bên ngoài đất nước ban hành đạo luật đó. Ví dụ như luật chống  tham nhũng nước ngoài của Hoa Kỳ và đạo luật hối lộ của Vương Quốc Anh. Vì Yuki Sepre 24thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm cả hai quốc gia Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh và những quốc gia khác, nên phạm vi của những hoạt động này cũng được áp dụng cho những công ty và chuyên gia Yuki Sepre 24 ở những quốc gia khác. Chính sách này cũng nhằm để đảm bảo tuân theo những nguyên tắc, tinh thần và mục đích của những Đạo luật này.

 

Định nghĩa về tham nhũng/Hối lộ

 

Theo chính sách này, tham nhũng được định nghĩa là bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích để chấp nhận, đề nghị hoặc hứa hẹn những lợi ích không chính đáng hoặc bất cứ thứ gì có giá trị để xui khiến việc lạm dụng quyền được giao phó cho cá nhân bất hợp pháp hay lợi ích hoặc lợi thế của tập đoàn. Tham nhũng bao gồm một loạt các hành vi kể cả hối lộ, xung đột lợi ích và lạm dụng tài sản công ty.

Hối lộ thường được định nghĩa là việc hứa hẹn, cung cấp hoặc cho đi, tiếp nhận hay nài xin một lợi thế quá mức cho một người hoặc một tổ chức nào, hoặc trực tiếp hoặc thông qua trung gian, để người hoặc tổ chức đó  thực hiện, hoặc từ chối không thực hiện, một hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh, cộng đồng hoặc nhiệm vụ hợp pháp của họ, nhưng định nghĩa chính xác sẽ tùy theo sự thay đổi khác nhau giữa các quốc gia.

Khái niệm về một hối lộ hay một hành vi tham nhũng bao gồm việc cung cấp hoặc việc nhận, cũng như tạo thuận lợi, ví dụ:

.         Tiền mặt hoặc các hình thức thanh toán khác hoặc lợi ích để đảm bảo được trao một hợp đồng hoặc có được sự cho phép hay giấy phép

.           Sự đóng góp không phù hợp nhằm mang lại lợi ích cụ thể;

.         Lợi ích nhất định mà không có một giá trị tài chính, chẳng hạn như các thành viên trong câu lạc bộ, các giải thưởng có uy tín hoặc tương tự

.           Cácquà tặng hoặc sự giải trí có ý định gây ảnh hưởng đến người nhận để hành động theo cách cụ thể

.         Cái gọi là thanh toán thuận lợi để có được một quyết định hoặc tạo điều kiện cho một quá trình, ngay cả khi những thủ tục đó được chấp nhận hay thường được thực hiện tại địa phương

Không cần thiết phải cung cấp hoặc biếu tặng cho giới chức hữu trách những khoản lợi ích nào cả. Nó cũng không cần thiết phải cung cấp hoặc biếu tặng cho một ai đó mà họ có sức ảnh hưởng đến việc ra quyết định dưới bất kỳ hình thức nào. Cần đặc biệt thận trọng khi giao dịch với chính quyền hoặc công chức.

Định nghĩa về những hành vi tham nhũng hoặc hối lộ sẽ thay đổi tùy theo quốc gia. Chính sách này trong bất kỳ trường hợp nào, đều không có nghĩa là cho phép các thủ tục không hợp pháp và / hoặc không phù hợp với đạo đức kinh doanh tại quốc giamà Yuki Sepre 24 hoạt động, nhưng có thể bổ sung và củng cố thêm các yêu cầu đối với một quốc gia cụ thể có pháp luật chống tham nhũng kém phát triển.

Quà tặng và sự giải trí được cho phép

 

Một số hình thức quà tặng liên quan đến hoạt động kinh doanh và vui chơi giải trí có thể là cần thiết và được chấp nhận theo phong tục địa phương, miễn là nó nằm trong giới hạn của chính sách này, của các chính sách pháp luật và các quy định của địa phương được  tuân thủ ở mức cao nhất. Tùy theo sự đa dạng ở mỗi quốc gia, các tiêu chuẩn này có thể sẽ khác nhau, nhưng luôn phải tuân thủ luật pháp địa phương, chính sách pháp luật chung và chính sách này.

Thông thường, những lợi ích có thể chấp nhận được là những lợi ích có thể được đưa ra một cách công khai, được giới hạn trong một phạm vi nhất định và nó phải không được xem là có thể gây tác động đến quá trình ra quyết định.

Các yếu tố sau có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá liệu một lợi ích nhất định cho một người nào đó trong mối liên hệ với các doanh nghiệp Yuki Sepre 24 có thể được coi là tham nhũng hoặc hối lộ hay không:

.         Giá trị của các lợi ích –nên thật cẩn trọngđối với những lợi ích nhiều hơn một giá trị không đáng kể

.         Vị trí của người nhận – bất kỳ loại quà tặng cho các công chức phải được xem xét với sự cẩn trọng cao.

.         Bản chất của lợi ích – lợi ích với rất ít hoặc không có kết nối với các doanh nghiệp Yuki Sepre 24 thường không thích hợp

.         Các nhóm người nhận và làm thế nào các lợi ích được cung cấp – bất kỳ lợi ích nào không được cung cấp công khai thường không thích hợp và lợi ích cho các cá nhân được lựa chọn phải được xem xét cẩn thận hơn so với lợi ích được cung cấp cho cả một nhóm hoặc một số người. Những lời mời lặp đi lặp lại đến hoặc từ cùng một (hoặc nhiều) người trong một khoảng thời gian ngắn phải nên tránh.

 

Đánh giá rủi ro

 

Một số quyền tài phán tại những quốc gia mà Yuki Sepre 24 hoạt động có thể sẽ gặp một vài khó khăn liên quan đến hành vi tham nhũng và hối lộ. Đây là trách nhiệm của mỗi chủ tịch khu vực và Chủ tịch ở cấp quốc gia nhằm liên tục đánh giá rủi ro đang đến đối với bất kỳ công ty hoặc chuyên gia nào của Yuki Sepre 24 bao gồm bất kỳ loại hành vi tham nhũng, như là rủi ro trong tổ chức (ví dụ thông qua kế hoạch Quản lý Rủi ro kinh doanh hàng năm  hoặc thông qua các kênh khác) và áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng điều này đã được tránh.

Khi gia nhập vào những nơi áp dụng quyền tài phán mới, phải dung hòa các hình thức khác nhau về quan hệ hợp tác hoặc khi giải quyết cácthương vụ sáp nhập hay mua lại doanh nghiệp chẳng hạn, để làm sao mọi công ty và các Đơn vị thuộc Yuki Sepre 24 phải đảm bảo rằng đã đánh giá đầy đủ về các rủi ro phát sinh liên quan đến tham nhũng, hối lộ và lợi ích không chính đáng khác ở trong nước hoặc mối quan hệ trong vấn đề đã được tiến hành. Thủ tục thẩm định bao gồm điều tra thích hợp các biện pháp chống tham nhũng hiện tại và quá khứ và các nguy cơ rủi ro tổng thể liên quan đến tham nhũng và hối lộ cho mỗi mục tiêu mua lại hoặc đối tác tiềm năng. Đó là trách nhiệm của mỗi người quản lý dự án hoặc quản lý khu vực/phòng ban nhằm đảm bảo rằng quá trình đó được thực hiện thường xuyên khi bắt đầu mối quan hệ mới và liên tục trong suốt mối quan hệ nếu và khi được cho phép.

3. ÁP DỤNG

 

Chính sách này được áp dụng cho tất cả các công tyvà chuyên gia Yuki Sepre 24và phải được thực hiện trong tất cả các mối quan hệ hợp tác kinh doanh của Yuki Sepre 24 và mở rộng đến mức xa nhất có thể. Đây là trách nhiệm của tất cả Chủ tịch khu vực/ vùng và thông qua họ, Chủ tịch ở cấp quốc gia, phải đảm bảo rằng chính sách này được hiểu rõ và thực hiện tại các khu vực hay quốc gia họ chịu trách nhiệm. Tuân thủ nghiêm ngặt chính sách này là điều bắt buộc.

Mặc dù Yuki Sepre 24 không thể thực thi chính sách này với công ty hoặc cá nhân không thuộc Tập đoàn Yuki Sepre 24, nhưng công ty và Chuyên gia Yuki Sepre 24 phải hết sức nỗ lực để đưa các nguyên tắc của chính sách này vào các thỏa thuận thực tế trong các mối quan hệ đối tác và mối quan hệ kinh doanh khác hoặc phải đảm bảo rằng các nguyên tắc pháp luật và các chính sách này sẽ áp dụng cho tất cả các mối quan hệcó liên quan đến Yuki Sepre 24. Cần thật cẩn trọngtrong việc lựa chọn và quản lý các đại lý và đại diện bên ngoài. Lưu ý thêm phần nội dung về việc đánh giá rủi ro các mối quan hệ với bên thứ ba trong chính sách này.

Khi có bất kỳ loại hối lộ hoặc lợi ích không chính đáng nào khác được yêu cầu, được cung cấp hoặc được đưa ra bởi một bên thứ ba, các Công ty Yuki Sepre 24 hoặc các chuyên gia phải luôn đưa vấn đề này lên những cấp quản lý hoặcbộ phận có chức năng liên quan trong công ty địa phương, chẳng hạn như Giám đốc phụ trách pháp lý và rủi ro ở địa phương. Càng sớm càng tốt, phải làm rõ để bên thứ ba hiểu rằng công ty và Chuyên gia Yuki Sepre 24 không bao giờ chấp nhận hoặc đưa hối lộ hoặc các lợi ích không chính đáng nào cho bất kỳ ai. Tiếp đến, Chủ tịch ở cấp quốc gia của nước sở tại phải xem xét việc đánh giá về khả năng có tiếp tục mối quan hệ đó hay không. Nếu quyết định không phải là từ bỏ mối quan hệ, thìtrách nhiệm của Chủ tịch ở cấp quốc gia làphải đảm bảo rằng một quyết định như vậy chỉ được thực hiện sau khi đã có một đánh giá rủi ro và biện pháp bảo vệ thích hợp được đưa ra để tránh những sự cố tương lai trái ngược chính sách này.

4. THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM

 

Đây là trách nhiệm của mỗi chủ tịch khu vực của và Chủ tịch ở cấp quốc gia thông qua các thủ tục thích hợp để đảm bảo rằng tất cả nhân viên Yuki Sepre 24 đã nhận thức, hiểu và tuân thủ luật pháp địa phương, các quy tắc và các quy định, luật cũng như chính sách này, ở trong nước mà họ hoạt động. Mỗi quốc gia cũng phải có thủ tục nội bộ thích hợp để theo kịp với sự phát triển pháp lý trong phạm vi đất nước của mình hoặc các quốc gia hoạt động trong khu vực này.

Để hỗ trợ cho tất cả các công ty và Chuyên giaYuki Sepre 24, tất cả các quốc gia Yuki Sepre 24 hoạt động cần ban hành bản hướng dẫn của địa phương về những vấn đề quà tặng và sự giải trí được cho phép, để phù hợp với chính sách và pháp luật địa phương. Những quy định này phải được công bố rõ ràng và tất cả các giám đốc và nhân viên mà họ áp dụng đều được biết đến và cũngphải xác định thủ tục ví dụ như cho phép những nhân viên nào thì được nhận quà tặng, nhân viên nào được bảo trợ khi đi tham dự các hội nghị,.. trên nguyên tắc tuân thủ chính sách này. Bản Hướng dẫn của địa phương phải được xem xét và cập nhật khi cần thiết để phản ánh những thay đổi trong luật pháp địa phương và quốc tế, cũng như bất kỳ thay đổi chính sách này.

5. ĐÀO TẠO

 

Tất cả nhân viên gián tiếp / nhân viên hỗ trợ cũng như nhân viên tác nghiệp, bao gồm cả giám đốc chi nhánh các cấp và Chuyên gia đều phải trải qua chương trình đào tạo để đảm bảo thấu hiểu đúng đắn về các nguyên tắc của chính sách này và các quy định của địa phương cũng như các quy định về phòng, chống tham nhũng. Việc đào tạo như vậy phải thích hợp đối với từng vị trí của mỗi cá nhân tương ứng với trách nhiệm của mình trong Yuki Sepre 24 cũng như trong việc đánh giá rủi ro và hoàn cảnh của địa phương.

Chủ tịch Khu vực và Chủ tịch ở cấp quốc gia có trách nhiệm đảm bảo việc đào tạo thích hợp luôn được cung cấp cho tất cả các nhân viên một cách thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các chính sách này; việc đào tạo như vậy có thể bao gồm các hội thảo và các cuộc diễn tập đột kích bình minh.

6. BÁO CÁO, ĐIỀU TRA VÀ HẬU QUẢ CỦA VI PHẠM

 

Theo quy định, tất cả các công ty và Chuyên gia Yuki Sepre 24 được yêu cầu phải báo cáo bất kỳ sự nghi ngờ của hành vi trái với chính sách này đến quản lý trực tiếp của mình, hoặc, nếu không thể báo cáo cấp trực tiếp thì báo cáo đến một nhà quản lý cấp cao hơn, như người quản lý rủi ro quốc gia, thanh tra địa phương hoặc cố vấn pháp luật có thẩm quyền phù hợp. Nên thông báo rõ ràng cho các nhân viên hiểu rằng không có nhân viên nào sẽ phải gánh chịu hậu quả tiêu cực từ việc chối đưa hoặc nhận hối lộ hoặc việc tham gia vào các hoạt động chống tham nhũng, thậm chí nếu khước từ có thể dẫn đến sự phá sản của công ty.

Tất cả các sự việcđược báo cáo hoặc nghi ngờ sẽ phải được điều tra và phải được theo dõi một cách thích hợp theothủ tục được áp dụng cho công tác điều tra các khiếu nại về việc không tuân thủ pháp luật.

Nếu một người báo cáo không muốn, hoặc không thể báo cáo một sự nghi ngờ cho người quản lý trực tiếp của mình hoặc cho một viên chức trong tổ chức, người đó phải báo cáo các vấn đề thông qua các kênh giao tiếp của Yuki Sepre 24 tại Website www.yuki24.vn, hoặc qua e-mail ito.hiroaki@yuki24.vn, hoặc gửi đến Viên chức CSR của Tập đoàn Yuki Sepre 24. Thông tin liên lạc cập nhật có thể được tìm thấy trên các trang web của Yuki Sepre 24.

Bất kỳ hành vi nào vi phạm chính sách này hoặc các quy định và luật pháp địa phương về vấn đề chống tham nhũng và hối lộ đều phải nhận một hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm đó, bao gồm cả hình thức kỷ luật chấm dứt hợp đồng lao động. Hành vi vi phạm này cũng có thể dẫn đến việc phạt tiền hoặc các hình phạt khác đối với những cá nhânchịu trách nhiệm.

7. ĐÁNH GIÁ VÀ THEO DÕI

 

Việc các đơn vị và nhân viên của Yuki Sepre 24 tuân thủ theo chính sách này phải được theo dõi như một phần của quá trình quản trị rủi ro doanh nghiệp Yuki Sepre 24, trong đó bao gồm việc tự đánh giá, kiểm soát nội bộ và kiểm toán độc lập, cũng như việc theo dõi thường kỳ các vấn đề được báo cáo. Chính sách này sẽ được xem xét thường xuyên bởi Yuki Sepre 24.

error: Content is protected !!