Chứng nhận Bảo vệ chuyên nghiệp

Là một công ty bảo vệ chuyên nghiệp thì tất yếu cần có đội ngũ nhân viên với nghiệp vụ chuyên môn chuyên nghiệp ít nhất trong lĩnh vực và ngành nghề mà mình phục vụ. Nhân viên bảo vệ Yuki Sepre 24 có đầy đủ chứng nhận nghiệp vụ bảo vệchứng chỉ PCCC theo đúng quy định của Bộ công an.

HOTLINE: 0938 307 662

error: Content is protected !!