Quyền hạn của nhân viên dịch vụ bảo vệ bệnh viện theo quy định của nhà nước

Trong khi thực hiện nhiệm vụ của nhân viên dịch vụ bảo vệ bệnh viện, mỗi cá nhân đều cần hiểu về những thông tin về quyền hạn và lợi ích để đảm quá trình công tác không xảy ra mâu thuẫn. Mặt khác, nhân viên chắc chắn về quyền hạn được nhà nước quy định sẽ tuân thủ, không làm trái pháp luật và hành động có chừng mực.

Nhân viên dịch vụ bảo vệ cần nắm rõ những quyền hạn sau đây, theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2013/NĐ-CP:

Dịch vụ bảo vệ bệnh viện Quyền hạn của nhân viên dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Kiểm tra, nhắc nhở các bộ phận liên quan trong bệnh viện thực hiện quy định

Nhân viên bảo vệ của bệnh viện có quyền hạn kiểm tra, nhắc nhở các bộ phận, đơn vị và cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, bệnh viện thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự và những quy định theo nội bộ của bệnh viện.

Ngoài vấn đề ý thức cá nhân, mọi người vẫn cần phải có một bộ phận đảm nhiệm việc đôn đốc, kiểm tra, đưa ra ý kiến để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh sai phạm. Chính vì thế, bộ phận bảo vệ bệnh viện cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hiểu biết về quyền lợi khi làm việc.

Kiểm tra giấy tờ, phương tiện ra vào bệnh viện

Bảo vệ bệnh viện nói riêng và lực lượng dịch vụ bảo vệ nói chung trong khi làm nhiệm vụ được phép kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, vận chuyển, phương tiện ra vào cơ quan doanh nghiệp.

Trong trường hợp, bảo vệ phát hiện dấu hiệu khả nghi, có thể vi phạm pháp luật hoặc nội quy của cơ quan, doanh nghiệp cần xử lý kịp thời theo quy định, nếu vượt quá quyền hạn có thể báo với ban lãnh đạo để đưa ra phương án giải quyết.

Tiến hành xác minh sự việc xảy ra tại bệnh viện theo thẩm quyền được giao

Bảo vệ bệnh viện có quyền tiến hành công tác xác minh những sự việc, hiện tượng xảy ra tại cơ quan, doanh nghiệp theo quyền hạn được giao bởi người đứng đầu doanh nghiệp hoặc cơ quan Công an có thẩm quyền.

Không liên kết thực hiện yêu cầu trái pháp luật và có quyền từ chối

Lưu ý, nhân viên dịch vụ bảo vệ bệnh viện tuyệt đối không tự ý thực hiện các bước làm liên quan đến sự việc nếu vượt quá quyền hạn cho phép hoặc gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến bản thân và bệnh viện.

Nhân viên bảo vệ có quyền từ chối những yêu cầu trái pháp luật hoặc trái quy định của bệnh viện trong khi thực hiện nhiệm vụ. Dù bất kể người nào ra yêu cầu, bảo vệ đều có thể không đồng ý và phải báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc của lực lượng do công ty dịch vụ bảo vệ bệnh viện khá phức tạp, hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, xảy ra các tình huống bất ngờ. Nhân viên bảo vệ phải nắm bắt nhanh thông tin về quyền hạn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không gây ảnh hưởng đến bản thân và lợi ích của mọi người.

HOTLINE: 0938 307 662

error: Content is protected !!